Jsem stavební firma nebo živnostník a mám zájem o poptávky


Aktuální poptávky

Osataní stropy

Projekty rodinnych domu


Stropy společně se svislými nosnými konstrukcemi určují celkový charakter nosné konstrukce objektu. Jejich návrh závisí na celkovém architektonickém konceptu vycházejícím z účelu, pro který se objekt navrhuje. Rozhodující kritéria pro volbu konstrukce stropu jsou: rozpon, únosnost, plošná hmotnost, horizontální tuhost, akustické a tepelnětechnické vlastnosti a požární odolnost.
Stropní konstrukce se skládá z nosné konstrukce stropu, podlahové konstrukce a konstrukce podhledu. V některých případech může horní plocha nosné konstrukce stropu tvořit zároveň nášlapnou vrstvu (konstrukce stropu bez podlahy) nebo spodní část nosné konstrukce stropu je viditelná bez podhledu.
Základní funkce stropních konstrukcí jsou: statická, protipožární, akustická a tepelnětechnická funkce.
Z hlediska konstrukčního lze stropní konstrukce rozdělit na: klenby, deskové a nosníkové konstrukce.
V rámci uvedených konstrukčních variant se uplatňují principy vyztužení (železobeton, vyztužené dřevěné profily), předepnutí ( předpjatý beton, předepnuté ocelové a dřevěné konstrukce) a spolupůsobení (spřažení prvků, spolupůsobení prefabrikovaných prvků).
Rozdělení stropních konstrukcí z hlediska materiálu: dřevěné (povalové, trámové, fošnové a z lepených,sbíjených a příhradových nosníků), kamenné (klenby), betonové (monolitické, prefabrikované a nebo prefamonolitické), kovové stropy (z válcovaných nosníků, z plnostěnných svařovaných a příhradových nosníků, deskové z profilovaných plechů), stropy z keramických materiálů ( z nosníků a vložek nebo deskové) a nebo materiálově kombinované.
Dále je pak ještě můžeme rozdělit podle technologie výstavby na: zděné, monolitické, prefabrikované a prefamonolitické stropy.


monolitické stropy keramický strop ostaní stropy

Poptávkový formulář - zadání poptávky ZDARMA

* jsou označeny povinné položky
Položky označené * jsou povinné položky, které je nutno vyplnit.

Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování a případném zpracování třetí stranou. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Nebo využijte infolinku: +420 773 339 566,
případně e-mailovou adresu: info@stropy.name

Kancelář:
Toto je adresa sídla společnosti, nejedná se o kamennou prodejnu.
Ohnivcova 16
147 00 Praha 4

Obsah stránek je pouze informativní. Změna obsahu vyhrazena. © Copyright 2009 stropy.name, Typové projekty , stránky od www.diarek.cz

TOPlist